Colocation

Att drifta en egen server är tids- och resurskrävande. Framförallt krävs det ett stort kunnande och erfarenhet i ämnet för att drifta servern på ett säkert och professionellt sätt. För att få ut så mycket som möjligt av er IT-drift krävs det att man övervakar och kontrollerar servern kontinuerligt under dygnets alla timmar. Vi åtager oss gärna att drifta och övervaka er server, så kallad colocation.

Vad innebär colocation?

Att outsourca driften av sin server till oss kallas colocation. Denna tjänst riktas bland annat till er som idag har en egen serverhall och som driftar servern på egen hand. Detta kräver dock stor kapacitet, kyla, ström och övervakning. Att drifta sin egen server kräver stort kunnande och extrem detaljkännedom.

Allt detta kan vi erbjuda er. Vi framräcker vår hand till dig som insett att det är bättre och mer kostnadseffektivt att låta oss, med vår långa erfarenhet och vårt stora kunnande drifta er server, så kallad colocation. Denna tjänst är till för er som är i behov av ett bra skalskydd och internetkapacitet samtidigt som ni vill ha full kontroll på er utrustning.

Er colocation server i goda händer

Er colocation server placeras i vårt datacenter som är utrustad med den senaste tekniken för att garantera er en problemfri IT drift. All vår servicepersonal är mycket kunnig och har mångårig erfarenhet inom colocation. Vår huvuduppgift är att se till så att allt fungerar utan avbrott. Vi arbetar 24 timmar om dygnet för att kunna erbjuda er en högkvalitativ och säker colocation tjänst.

Hela tiden har du som kund möjlighet att kontakta oss för att ställa frågor eller erhålla professionell support. Vår viktigaste uppgift är att du som kund ska vara nöjd med colocationlösningen och att allt flyter på utan avbrott.

Datacentret är övervakat dygnet runt och vår servicepersonal finns alltid på plats för att vid eventuella problem kunna åtgärda felet så snabbt som möjligt. Vi har ett avancerat backupsystem som garanterar att er utrustning inte påverkas av eventuella strömavbrott.

Vårt datacenter är kopplat till ett av Europas snabbaste och stabilaste IP-nät där full diversitet är en självklarhet. Alla anslutningar är även kopplade via helt oberoende vägar.

Om behovet finns kan vi hjälpa till med exempelvis brandväggar, backup och annat som kompletterar din egen utrustning. Vi kan hjälpa till med licenser för mjukvara som behöver installeras på er colocation server. Vi hanterar allt ifrån enstaka servrar till hela paketlösningar.

Full kontroll över er colocation server

Ipeers colocation tjänst ger dig total kontroll över dina servrar samtidigt som du får den kraft , reliabilitet och säkerhet som er verksamhet eftersträvar och kräver. Ert företag behöver ej längre tänka på saker som Internetkapacitet, ström, kyla, backup, dieselgeneratorer och övervakning. När ni outsourcar er serverdrift sk colocation till oss, så ger det er mer tid att fokusera på ert företag och dess kärnverksamhet.

Sitemap

© 2010 Ipeer AB, All rights reserved.

Ipeer i media: NWT1 - NWT2

Ipeer - Quality Server hosting